Zeka Değerlendirme Testleri

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

Genel olarak insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma gibi zekanın farklı yeteneklerini ölçen değerlendirme testidir.

Günümüzdede zihinsel farklar yönünden bireylerin öğrenme gücü, soyut sembolleri kullanabilme, problemleri anlama, problem çözme gibi niteliklerinde zeka seviyesiyle ilgili olduğu kabul edilmektedir.