Psikolojik Testler

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

Psikolojik testler, çok geniş bir yelpazede yer alan konularda, bireylerin değerlendirmesine olanak sağlayan ve bireylerin herhangi bir niteliğini ölçmek amacıyla oluşturulan ölçme araçlardır.

Ayrıca insan davranışına ilişkin pek çok konuda, günümüzdede psikolojik danışma, seçme yerleştirme ve araştırma amacıylada yaygın şekilde kullanılmaktadır.