Gelişim Testleri

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

Çocuklarda gelişimsel bozukluklar özellikle bebeklik ve erken çocukluk çağında normal muayenede gözden kaçabilmektedir. Gelişim geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi için yapılan testlerdir.

 • Frostig Gelişim Görsel Algı Testi
  Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

 • Peabody Resim Kelime Testi
  3-17 yaş arası bireylere uygulanabilen alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeyi ölçen bir testtir.

 • AGTE
  0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimlerinin yaşıtlarına normal mi, geride mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organik beyin hasarlarını saptamak ve görsel motor algılamadaki fonksiyon kaybını ölçmek için kullanılmaktadır.

 • Benton Görsel Bellek Testi
  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.