Davranış ve Uyum Sorunları

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

İnsan toplum içinde sosyal olarak yaşayan bireyi temsil eder. Toplumun bir parçası olarak öncelikle görevimiz içinde yaşadığımız grupla uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmamızdır. Bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle düzenli ilişkiler kurabilmesi ise çocuklukta aldıkları eğitimle sağlanabilir.
Çocukluk insan kişiliğinin şekillendiği en önemli dönemdir. Doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre koşulları ve dengeli ebeveyn tutumları da bu dönemin en iyi şekilde tamamlanması için ön koşuldur.
Uyum ise kişinin sahip olduğu bireysel özellikleri ve içgüdüsel istekleriyle, yaşadığı toplumun kriterleri arasında kurabildiği dengedir ve bu denge ancak doğru davranış biçimleriyle sağlanabilir.

Bazı durumlarda gelişimsel dönemlere özgü uyum ve davranışlarda sorunlar oluşur. Bu sorunlar yaşanılan çevrenin olumsuz etkileriyle birleştiğinde genellikle duygusal ağırlıklı farklı bozukluklar olarak kendini gösterir. Bu bozukluklarda ilk dikkati çeken özellik bu davranışların çocuğun tepkisel davranışları olmasıdır. İşte bu olumsuz tepkiler "uyum ve davranış bozuklukları" olarak bilinirler ve eğer ciddiye alınmazlarsa kalıcı bir takım sorunlara yol açabilirler.

Bu sorunlardan bir kaçı:

 • Psikolojik kökenli kekemelik
 • Parmak emme
 • Tırnak yeme
 • Fobiler (Korkular)
 • Kaygı
 • Yeme bozuklukları ve iştahsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Mastürbasyon (kendi kendini tatmin etme)
 • İçe kapanıklık
 • Çalma
 • Yalan söyleme
 • Aşırı hareketlilik
 • Saldırganlık
 • Saç yolma
 • Alt Islatma
 • Tikler
 • Dışkı Kaçırma

Özellikle çocukluk döneminde uyum ve davranış sorunlarını erken tespit ederek önlem almak çok önemlidir. Bu açıdan hangi tip bozukluklarla karşılaşıldığını ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmek çözümü kolaylaştıran en temel etkendir. Uyum ve davranış sorunları ile ilgili bilgi almak ve bir uzmana danışmak için Mercan Terapi Danışmanlık Merkezi ile iletişim kurmanız yeterli olacaktır.