Yetişkin Bireysel Danışmanlığı

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

Terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir.

Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede, aşağılık duygusu hissetmede, uykusuzluk, performans kaygısı, öfke ve kontrol sorunları, stres ve kaygı sorunları, tekrarlanan başarısızlıklar, travmalar, panik atak, depresyon, insan ilişkilerinde problem yaşama, gibi konularda yer almaktadır.