Ergenlikte Kimlik Karmaşası

Tuzla İnci Mercan Psikoloji ve Aile Danışmanlık Merkezi,Gençlerde İletişim Kurma Becerileri,Ergenlikte Kimlik Karmaşası, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Özgüven Eksikliği Sorunları,Davranış ve Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Genç ve Ergenlerde Psikolojik Yardım, Çocukluk Dönemi, Ergenlik, Yetişkin Dönemi Danışmanlığı

"Ergenlik Dönemi" insan hayatındaki en karmaşık ve değişimin en yoğun yaşandığı dönem olarak tanımlanabilir.

Bireyler bu süreçte fiziksel ve duygusal değişimlerini gözlemleyip yeni kimliklerini anlamaya çalışırlar. Yaşamın geri kalanına alıştıkları çocuk benliklerinden sıyrılıp yetişkin olarak devam etme fikri kişide kaygı ve yeni karakterlerine adapte olma sorunlarına yol açar.

"Yeterince büyük müyüm?", "kendi kararlarımı alabilir miyim?", "İnsanlar benden ne istiyor?" , "şimdi ne olacak?" gibi birçok soruya ve ikilemeye giren birey kimlik karmaşası yaşar.

Kimi zaman bir çocuk gibi alıştığı biçimde davranırken içsel olarak "Artık yetişkinim" duygusu ile kararsızlığa ve davranışsal olarak sorunlu tepkilere yönelirler.

Bu süreç yakından takip edilmeli, ergen yeni kimliğine tutarlı ve sistemli olarak alıştırılmalıdır. Geçiş evresinde yaşanılan davranışsal sorun ve tutarsızlıklar kişinin geçiş sürecinden çıkamamasına neden olur.